© 2016 Advokátní kancelář Beníčková

Advokátní kancelář Beníčková poskytuje právní služby ve všech oblastech práva jak klientům z řad fyzických osob, tak i podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám. 

Ke každému klientovi přistupuje individuálně dle jeho potřeb a v zájmu jeho maximální spokojenosti a účelně poskytnuté právní pomoci.

Principy, kterými se při poskytování právních služeb řídí, jsou následující:

požadavky klienta řešit efektivně a na míru jeho potřebám
klást důraz na detail
poskytovat úplné a komplexní právní poradenství zohledňující skutečné potřeby klienta
předvídat možná právní a obchodní rizika a klientovi navrhovat, jak se jim vyhnout
vždy dát klientovi jasné a konkrétní doporučení dalšího postupu
bezodkladně informovat klienta o vývoji jednotlivých případů

Klientům nabízí komunikaci v českém, anglickém nebo německém jazyce.

Samozřejmostí je též zajištění "prohlášení o pravosti podpisu" (nahrazující úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy a mající stejné účinky).

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetové stránky mají adresu www.cak.cz.
Advokátní kancelář Beníčková
Mgr. Hana Beníčková, advokátka
U Plovárny 1504
688 01 Uherský Brod
email: office@benickova.cz